Veldre Almenning

- En bygdeallmenning i Ringsaker

Veldre Almenning er en bygdeallmenning i Ringsaker.

Allmenningen har 213 bruksberettigede. Totalarealet er ca. 43.000 daa med produktivt skogsareal på ca. 36.000 daa. Balansekvantum er ca. 10.000 kbm. Allmenningen er sertifisert både i PEFC og FSC. 

I skogen planter vi ca. 40.000 planter pr. år, vi tynner 200 – 500 daa pr. år og foretar for øvrig grøfting, avstandsregulering, markberedning og gjødsling.

Veldre almenning er en betydelig ressurs for utmarksbeite. Det felles i gjennomsnitt 30 elg pr. år og i 2014 representerte dette nesten 3,5 tonn elgkjøtt. Jakt- og fiske forvaltes og administreres gjennom Ringsaker Jakt- og Fiskeområdet (felles for allmenningene i Ringsaker og Pihl AS).

Veldre Almenning

Brumundvegen 829
2387 Brumunddal
Amenningsbestyrer
Terje Uggen
[email protected]957 69 276
© 2024 Destinasjon Sjusjøen | Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
crosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram