Nes Almenning

Nes Almenning er en bygdeallmenning i Ringsaker.

Allmenningen har 316 bruksberettigede. Totalarealet er ca. 75.000 daa med produktivt skogsareal på ca. 50.000 daa. Balansekvantum er ca. 13.500 kbm. Allmenningen er sertifisert både i PEFC og FSC.  I skogen planter vi ca. 55.000 planter pr. år, vi tynner 200 – 500 daa pr. år og foretar for øvrig grøfting, avstandsregulering, markberedning og gjødsling. Nes almenning er en betydelig ressurs for utmarksbeite. Det felles i gjennomsnitt 20 elg pr. år. Jakt- og fiske forvaltes og administreres gjennom Ringsaker Jakt- og Fiskeområdet (felles for allmenningene i Ringsaker og Pihl AS). Tomtefeste: Almenningen har ca. 330 festetomter på Lauvlia i Ringsaker kommune.

https://www.facebook.com/visitsjusjoen/videos/1623513497725031/?t=0

Brumundvegen 829
2387 Brumunddal
Almenningsbestyrer
Tore Lien Bjørnstad
[email protected]913 71 795
© 2024 Destinasjon Sjusjøen | Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
crosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram