Rudshøgda næringsforening

Rudshøgda Næringsforening ble stiftet 24 januar 2017,og er en en medlemseid og partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser.

Rudshøgda Næringsforening ble stiftet 24 januar 2017,og er en en medlemseid og partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser.

Gjennom å skape gode møteplasser for kompetanse- og nettverksutvikling, samt drive aktivt politisk påvirkningsarbeid, skal næringsforeningen bidra til at Rudshøgda og Innlandet blir en enda mer attraktiv næringsregion.

Våre medlemmer representerer et stort mangfold av bransjer, størrelser og vi etterstreber å representere alle like godt.

Vi har en viktig stemme hvor vår hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst.

Rudsvegen 9
2360 Rudshøgda
© 2024 Destinasjon Sjusjøen | Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
crosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram