For nærmere opplysninger eller spørsmål om vigsler, dåp, eller leie av kirken, ta kontakt på e-post: [email protected] eller på telefon til Moelv Kirkesenter tlf 62 33 07 70

Styreleder Arne Landmark kan også kontaktes på e-post [email protected] eller telefon 40 60 87 15

Fjellkirken koster kr 3 500/4 500 (helligdag) å leie. Dette inkluderer kirketjener og vask, men ikke organist og prest. 

Program vinteren 2022

Gudstjenestene starter kl. 11:00 (dersom ikke annet er nevnt)

Søndag 20. februar
Johanne Gram Nilsen, sokneprest i Brøttum.
LES MER PÅ FACEBOOK

Søndag 27. februar
Espen Hasle, har jobbet som prest i flere Oslo-menigheter
LES MER PÅ FACEBOOK

Søndag 6. mars
Margrete Schmidt Johansen, kapellan i Bragenes, Drammen
LES MER PÅ FACEBOOK

Søndag 13. mars
Harald Petter Stette, Fredrikstad, lektor og ordinert prest
LES MER PÅ FACEBOOK

Søndag 20. mars
Grete Hummel, sokneprest på Hvaler i Østfold
LES MER PÅ FACEBOOK

Søndag 27. mars
Eldrid Eide Røyneberg, Vestby, ordinert prest, personalsjef ved Oslo bispedømmekontor
LES MER PÅ FACEBOOK 

Søndag 3. april
Lars Erlend Kielland, Brumunddal, pilegrimsprest
LES MER PÅ FACEBOOK

Lørdag 9. april kl. 19
Konsert; Hans Børli i toner ved Erik Lukashaugen 

Palmesøndag 10. april
Stine Kiil Saga, Bærum, prest og seksjonsleder i Kirkerådet 

Onsdag 13. april    
Konsert; Kristin Minde

Skjærtorsdag 14. april kl. 19:00
Kveldsmesse ved Per Arne Dahl, tidligere biskop i Tunsberg

Langfredag 15. april
Biskop Solveig Fiske og sogneprest i Brøttum Johanne Gram Nilsen 

1. påskedag 17. april:
Per Arne Dahl, tidligere biskop i Tunsberg 

1. påskedag kl. 05.50:
Soloppgangsmesse på Sjusjøfjellet v/ Husby, Nordahl og Spilling