Fra 25.06.21 vil du finne 10 poster langs Sjusjøvannet. Post 1 er hengt opp ved Naustet på Sjusjølunga og den siste posten henger på gjerde ved Trivselsplassen. 

Hver post har 3 alternativer - med en bokstav foran. Velger du rett alternativ og da rett bokstav, vil du komme frem til rette løsningsord. 

Løsningsordet sendes til vår mail ved å scanne QR-koden eller [email protected]. Mandag 18.10.21 kl. 18.00 trekker vi vinnerne av tre flotte premier. Trekningen blir lagt ut på vår Facebook-side.