Rudshøgda - et naturlig stoppested på vei til Sjusjøen

Mange Sjusjøgjester kommer sørfra på vei til Sjusjøen. For mange blir Rudshøgda et naturlig sted for å lade bilen og gjøre helgeinnkjøp. Nå skal samarbeidet mellom Visit Sjusjøen og Rudshøgda Næringsforening styrkes.

Mange Sjusjøgjester kommer sørfra på vei til Sjusjøen. For mange blir Rudshøgda et naturlig sted for å lade bilen og gjøre helgeinnkjøp. Nå skal samarbeidet mellom Visit Sjusjøen og Rudshøgda Næringsforening styrkes.

Rudshøgda er mer enn Obs og Vinmonopolet. De er selvsagt viktige, men næringsforeningen har ca 40 medlemsbedrifter, 1800 ansatte og omsetter for om lag 8 milliarder.

Rudshøgda er mye industri, logistikk og handel, og mange av medlemmene driver virksomhet som er interessant for Sjusjøens gjester. Det er lett å tenke matforretninger når man snakker om handel på vei til hytta, men andre virksomheter som Kvarstad Sjokolade, Prøysenhuset og ulike butikker ut over matforretningene er også relevante.

  • Vi ser flere fordeler med et tettere samarbeid med Visit Sjusjøen. Vi ønsker selvsagt at flere skal få vite om det som skjer i vår region. Mye av trafikken til Sjusjøen går via Rudshøgda, og vi ønsker at flere skal vite mer om næringslivet her, forteller Kim Brandsnes, daglig leder i Rudshøgda Næringsforening. Han legger ikke skjul på at hyttefolket er viktige for flere av de næringsdrivende på Rudshøgda.
  • Vi merker helgehandling og handling for ferietider. Men hyttebeboerne er mer enn helgegjester og hyttelivet endrer seg. Mange bruker store deler av uka på hytta, og da blir det enda viktigere å legge til rette for at næringslivet lokalt tilpasser seg de behovene hyttekundene har. Et eksempel som kan viser hvordan næringslivet tilpasser seg, er at Obs har bygget ut stor ladekapasitet for El-biler. Et enkelt, men typisk eksempel på en ekstra service som gjør Rudshøgda til et bedre handlested for de som er på vei til hytta.

Både Rudshøgda Næringsforening og Visit Sjusjøen ser fram til tettere samarbeid. Begge peker på fordeler av å bygge nettverk, knytte kontakter og finne nye forretningsmuligheter. Ikke minst er det viktig å få fram de tilbudene som gjester på Sjusjøen kan ha glede av.

  • Målet er å bli sterkere og tydeligere, og å bli enda flinkere til å få fram det vi har å by på i nærområdet. Vi ønsker å øke synligheten, få fram aktiviteter og på sikt samarbeide om ulike aktiviteter til glede for besøkende, avslutter Kim Brandsnes i Rudshøgda Næringsforening

Om Rudshøgda Næringsforening:

Rudshøgda Næringsforening ble stiftet 24 januar 2017 og er en medlemseid og partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser. Gjennom å skape gode møteplasser for kompetanse-og nettverksutvikling, samt drive aktivt politisk påvirkningsarbeid, skal vi bidra til at Rudshøgda og Innlandet blir en enda mer attraktiv næringsregion.

Mer informasjon finner du her: rhnf.no


© 2024 Destinasjon Sjusjøen | Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
crosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram