Et rom for alle i 60 år

Du kan liksom ikke se den så godt der den står grunnstøtt i naturstein fra området, men den kan høres! I 60 år har Fjellkirken ringt inn til gudstjenester.

Du kan liksom ikke se den så godt der den står grunnstøtt i naturstein fra området, men den kan høres! I 60 år har Fjellkirken ringt inn til gudstjenester. Fastboende, hyttefolk, turister og tilreisende flokker til kirkerommet og uteplassen som med årene også har blitt en folkekjær kulturkirke og et sentralt møtepunkt for foreninger og næringsliv. Virkelig et rom for alle.

– Det spesielle her oppe er at kirken har en tydelig og spesiell plass i Sjusjø-samfunnet. Folk snakker mye om den og forteller hvor viktig den er for dem, forteller styreleder Arne Landmark. – Kirken blir brukt til cirka 30 regelmessige gudstjenester i syv av årets tolv måneder. Vi setter opp og samarbeider om konserter, arrangementer og vandringer. Det holdes årsmøter i ulike velforeninger og sameier, bryllup, dåp og en og annen sjelden konfirmasjon. I år skal vi faktisk konfirmere et oldebarn av en av de gamle ildsjelene som satt i styret.

EN TUR INNOM HISTORIEN
Ikke bare har Fjellkirken fått en spesiell plass i folks hjerter, men den har en unik plass i historien også. Allerede fra 1800-tallet var det initiativtagere som tenkte at budeiene, som jobbet på opptil 40 setervanger her oppe i sommermånedene, også måtte få Guds ord. Da ble det initiert møter oppe i fjellheimen. Fra 1915 ble møtene stabile, så vi kan fastslå at kirkelivet på Sjusjøen har vart i minst 100 år, og er velgående den dag i dag. Det var altså under 2.verdenskrig at ytterligere initiativtagere foreslo en fjellkirke. I 1943 tok byggekomitéen beslutningen, og driftige kvinner startet «kirkeringer» for å samle inn penger. Pihlske sameie ga bort tomta. Den optimistiske gjengen holdt det gående, og 1.påskedag 1962 kunne kirken endelig innvies etter to års bygging. Resultatet står intakt den dag i dag. Det jordnære og lune interiøret og gavene gitt til kirkerommet komm fra lokale krafter.  Gaver og frivillig innsats er fortsatt en sentral og unik del også i dag. 

– Ildsjelene må virkelig ha hatt et sterkt pågangsmot i alle de årene før kirken til slutt ble ferdig. Og, pågangsmotet består. Alle prester og kirketjenere som gjør tjeneste her, gjør det helt frivillig. Vi har heller ingen statsstøtte, så fremdeles har vi velvillige Sjusjøfolk og næringsliv som gir støtte fordi de ønsker å opprettholde tilbudet her. Et tilbud som stadig vokser i bredden for de 3.500 som er innom hvert år, forteller Langmark videre.

MANGFOLD OG BREDDE
Og med bredde, kan vi i tillegg til det vi har ramset opp tidligere, nevne den faste posten på sommerprogrammet som kirken og Visit Sjusjøen samarbeider tett om for 7. år på rad. Sommerfestuka har vært vertskap for blant andre Trine Rein, Knut Anders Sørum, fantastiske julekonserter og foredrag med karismatiske personer som Per Anders Nordengen og Bjørg Thorhalsdottir. Tidligere sogneprest Siri Sunde påpekte noe annet helt unikt med denne lille fjellkirken. Landmark fortsetter.

– Hun ble imponert over den listen av prester som gjester og taler her oppe! Hun snakket om at det varierte utvalget var så rikt på mangfold og at man nesten bare får oppleve slikt her. 

TA SKIA FATT, SLÅ DEG NED
Sjusjøen Fjellkirke er en meget tilgjengelig og flerfoldig kirke. Her er det like naturlig å komme i nikkersen og parkere skia på utsiden som det er å komme i finstasen.  – Vi pleier å si at vi sammenligner oss med en sjømannskirke. Det er lav terskel, folk er forskjellige og kommer fra forskjellige plasser og tilfører en egen atmosfære. Jeg har også inntrykk av at det er mange som kun bruker denne kirken ellers i livet, mener Landmark.

ÅNDELIG PÅFYLL I FERIEN
Men, som for alle andre kirker i Norge, er det mest hektisk til jul. Allikevel er det også noe unikt med Fjellkirken også da. Folk står i lange køer for å komme inn til julens høymesse.

– Vi må holde hele tre julegudstjenester på julaften. Vi har jo bare 150 sitteplasser, men på da presser vi inn alt vi kan – opptil 200 hver runde for å få flest mulig innenfor døra, avslutter Langmark.

Sjusjøen er heldige som har så mange trofaste, frivillige prester, organister og kirketjenere dekker det behovet folk har for høytidssteming også på fjellet.


© 2024 Destinasjon Sjusjøen | Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
crosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram