Om oss

Deltakerne i Sjusjøen og Omegn Skiforening er i utgangspunktet de som har glede og nytte av sti- og løypesystemet på sjusjøen og i Ringsakerfjellet.

Deltakerne i Sjusjøen og Omegn Skiforening er i utgangspunktet de som har glede og nytte av sti- og løypesystemet på sjusjøen og i Ringsakerfjellet.  Mange enkeltpersoner, familier og hytteeiere er direktemedlemmer.  Styringsgruppa er sammensatt av representanter fra følgende grupper og organisasjoner:

VEDTEKTER FOR SJUSJØEN & OMEGN SKIFORENING

Vedtatt i styringsgruppa for SOS 02.03.2012.
Endret av styringsgruppa 15.02.2016.
Endret av styringsgruppa 17.02.2017.

§ 1 – FORMÅL

Sjusjøen og Omegn Skiforening (SOS) skal skaffe til veie finansiering for drift, utvikling og vedlikehold av sti-, sykkel- og løypenettet i Ringsakerfjellet

§ 2 – DELTAKERE

Medlemmer i foreningen er:

 • RingsakFjellet Fritid
 • Nes Almenning
 • Pihl AS
 • Ringsaker Almenning
 • Brøttum Almenning
 • Velforeningene i Ringsakerfjellet
 • Næringslivet tilknyttet Ringsakerfjellet
 • Birkebeinerorganisasjonen
 • Ordinære medlemmer; Hytteeiere, dagsturister og andre.

Foreningen er åpen for alle.

§ 3 – PRODUKT OG ARBEIDSOPPGAVER

Sjusjøen & Omegn Skiforening tilbyr i dag:

 • 300 km merkede, preparerte skiløyper
 • Utallige km merkede turstier og sykkelveger

Sjusjøen & Omegn Skiforening har som arbeidsoppgaver og skal sikre:

 • Merking og skilting av stier, sykkelveger og skiløyper
 • Vedlikehold og utbedring av skiløypenett samt etablering av nye traseer
 • Rydding, vedlikehold og tilrettelegging av nye stier
 • Preparering av skiløyper
 • Ajourføre skiløype-, sti- og sykkelkart

§ 4 – ØKONOMI – inntekter

Grunneiere, velforeninger og næringsdrivende bidrar til foreningen i henhold til opprinnelig modell for finansiering av løypekjøringen. Hytteeiere, dagsturister og alle andre som har nytte og glede av løypekjøringen skal oppfordres til å bli medlemmer i foreningen til gjeldende satser som fastsettes av styringsgruppa.

Kategoriene er:

 • Enkeltmedlem Hytte / familiemedlem
 • Bedriftsmedlem

Medlemsåret følger kalenderåret.

Det skal være åpenhet i foreningen om inntektene. Regnskap refereres i hvert møte i styringsgruppa. Overskudd eller underskudd det enkelte år skal avregnes mot senere år.

§ 5 – ØKONOMI – kostnader

Kostnader til løypekjøring, merking og andre prosjekter som foreningen vedtar å delta i styres av løypekjøringsavtaler og vedtak i styringsgruppa, i samarbeid med RingsakFjellet Fritid AS.

Det skal være åpenhet i foreningen om kostnadene. Regnskap refereres i hvert møte i styringsgruppa.

§ 6 – MEDLEMSFORDELER

Det arbeides for å skaffe medlemsfordeler for medlemmene i foreningen. Disse formidles via sjusjoen.com og andre aktuelle kanaler.

§ 7 – ORGANISERING – styringsgruppe

SOS er organisert som en egen forening. Det føres eget regnskap for inntekter og kostnader i foreningen.

SOS er et selveiende rettssubjekt som eier egen formue og svarer for egen gjeld SOS styrer selv disponering av overskudd, oppløsning og disponering av formue. Ved eventuelt opphør skal foreningens midler gå til formålet fastsatt i § 1.

Skiforeningen har en styringsgruppe som styrer tiltak og drift. Arbeidsform og forholdet til medlemmene vil måtte utvikles etter hvert. Det skal avholdes minst ett medlemsmøte i året og eventuelt flere ved behov. Her skal det orienteres om aktiviteter i foreningen og tas i mot innspill fra medlemmene. Det skal refereres for medlemmene økonomi og aktivitet.

Styringsgruppen består av:

 • En representant fra Nes Almenning
 • En representant fra Ringsaker Almenning
 • En representant fra Brøttum Almenning
 • En representant fra Pihl AS
 • En representant fra Sjusjøen Vel
 • En representant fra Rømåsen og Nattrudstilen Vel
 • En representant fra Ljøsheim og Omegn Vel
 • En representant fra næringsdrivende på Sjusjøen
 • En representant fra utførende entreprenør
 • En representant fra Birkebeinerorganisasjonen
 • En representant fra Ringsaker kommune – observatør

Totalt 11 personer. Leder av styringsgruppen skal være fra en av eierne i RingsakFjellet Fritid AS. Ordinære møter i styringsgruppa avholdes i mai, januar og november. Det føres referat fra møtene. Enkeltmedlemmers interesser ivaretas gjennom velforeningene.

Vedtektene vedtas og endres i styringsgruppa.

§ 8 – ORGANISERING – årsmøte

Det skal avholdes årsmøte en gang i året som er åpent for alle medlemmer. Her legges det fram årsmelding og regnskap til godkjennelse.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/visjusjoen/domains/visitsjusjoen.no/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 715

Notice: Undefined variable: post_id in /home/visjusjoen/domains/visitsjusjoen.no/public_html/wp-content/plugins/code-snippets-pro/php/snippet-ops.php(609) : eval()'d code on line 128

© 2024 Destinasjon Sjusjøen | Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
crosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram