Det er viktig at innbyggere og hyttebeboere tar nødvendige forholdsregler for å forhindre virussmitte, spesielt på steder der mye folk ferdes. Sjusjøen sentrum er et utsatt område med tanke på mulig spredning av koronavirus.

Dette innebærer blant annet at:

Har du spørsmål om koronavirus, kan du ringe:

  • Folkehelseinstituttet for råd og veiledning på tlf. 815 55 015 på hverdager mellom 08:00 og 15:30. 
  • Hamarregionens koronatelefon med telefonnummer 47 77 00 75. Telefonen er åpent hverdager fra kl. 9:00 – 21.00. Koronatelefonen besvares av kvalifisert helsepersonell og kan besvare spørsmål vedrørende karantene og testing. 
  • Du kan også ringe til Ringsaker kommunes servicesenter på telefon 62 33 50 00.