På Nysætra ligger husene på rekke og rad langs veien

X