Olshølen, en gang setermeieri, i dag TINEs bedriftshytte

X