Fjellkirka på Sjusjøen

I løpet av året er det masse arrangementer i Fjellkirkens regi. Nå har sommer- og høstprogrammet kommet!

Fjellkirka på Sjusjøen

For nærmere opplysninger eller spørsmål om vigsler, dåp, eller leie av kirken, ta kontakt på e-post: sjusjoen.fjellkirke@gmail.com eller på telefon til Moelv Kirkesenter tlf 62 33 07 70

Styreleder Arne Landmark kan også kontaktes på e-post arne.landmark@backe.no eller telefon 40 60 87 15

Fjellkirken koster kr 3 500/4 500 (helligdag) å leie. Dette inkluderer kirketjener og vask, men ikke organist og prest. 

Juleaften, 24 desember: tre gudstjenester

Kl. 13.00 v/ Per Anders Nordengen, prest, forfatter og foredragsholder
Kl. 14.30 v/ Ole Amund Gillebo, tidligere sokneprest i Ringsaker
Kl. 16.00 v/ Ole Amund Gillebo, tidligere sokneprest i Ringsaker

Nyttårsaften: 

Kl. 16.00 v/ Kjell Markset, prest, tidligere leder av KRIK

Gudstjenester vinteren 2019

  • Søndag 17. februar kl.11:00 – Ketil Hauge, kapellan i Manglerud kirke i Oslo
  • Søndag 24. februar kl. 11:00 – Espen Andreas Hasle, sogneprest i Manglerud kirke i Oslo
  • Søndag 3. mars kl.11:00 –  Harald Petter Stette, Fredrikstad. Lektor og ordinert prest
  • Søndag 11. mars kl. 11:00 –  Siri Sunde, sogneprest i Brøttum
  • Søndag 17. mars kl. 11:00 – Grete Hummel, sogneprest på Hvaler i Østfold
  • Søndag 24. mars kl. 11:00 – Christoffer Solbakken, prest og generalsekr. for bispemøtet i DNK
  • Søndag 31. mars kl. 11:00 –  Rune Andreassen, tidligere kretsekr og sogneprest, nå pastor i Hamar Normisjon
  • Søndag 7. april kl. 11:00 – Kari Mangrud Alvsvåg, prost i Sarpsborg
X