Blåne Hytter

Vi vet ikke hva du drømmer om. Ideen om Blåne Hytter begynte med den erkjennelsen. Vi ønsket derfor å lage et hyttekonsept som ville gi deg som kunde store muligheter for egne tilpasninger uten å miste fordelene ved effektiv produksjon.  Vi vil gjøre det enkelt for folk flest å realisere hyttedrømmen. Siden folk flest er … Les mer

Boligpartner

BoligPartner leverer arkitekttegnede hus, hytter og flermannsboliger innenfor ferdighuskonseptet og har 25 års fartstid som norsk boligbygger. Siden etableringen i 1993 har BoligPartner realisert mer enn 11 000 bolig- og hyttedrømmer for våre kunder.  Husleverandør og hytteleverandør BoligPartner har per i dag rundt 55 salgskontorer bestående av egeneide distriktskontorer og et omfattende forhandlernettverk landet rundt som … Les mer

Brøttum Almenning

Brøttum almenning er er en liten bygdealmenning i Ringsaker med totalt areal på 23 000 da. Produktiv skog er ca. 17500 da. Virksomheten i Almenningen består av tradisjonelt skogbruk, bortfeste og salg av tomter til fritidsboliger og utbygging av områder til fridtidsboliger. Det er ca 900 fritidsboliger i Brøttum Almenning. Almenningen strekker seg fra Sjusjøen … Les mer

Nes Almenning

Nes Almenning er en bygdeallmenning i Ringsaker. Allmenningen har 316 bruksberettigede. Totalarealet er ca. 75.000 daa med produktivt skogsareal på ca. 50.000 daa. Balansekvantum er ca. 13.500 kbm. Allmenningen er sertifisert både i PEFC og FSC.  I skogen planter vi ca. 55.000 planter pr. år, vi tynner 200 – 500 daa pr. år og foretar for øvrig grøfting, avstandsregulering, … Les mer

Pihl AS

Pihl er en mangfoldig og ressursrik eiendom i Ringsakerfjelelt med store velutviklede hytteområder, variert utmark og med fasiliteter av høy kvalitet for sport- og fritidsaktiviteter.

Eiendomsmegler 1

Eiendomsmegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal  har vært på Sjusjøen i «alle» år. Utallige hytter, tomter og leiligheter har vi hjulpet med å bytte eiere. Vi har lokalkunnskapen du trenger for en trygg og god handel – for ingen selger flere hytter på Sjusjøen enn oss!   Det er lurt å bruke Norges største eiendomsmegler – … Les mer

Sparebank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Gudbrandsdal er en del av SpareBank 1-alliansen som består av 14 selvstendige sparebanker over hele landet. Vi er lokalisert 5 steder i 5 kommuner med kontor på Otta, Vinstra (hovedkontor), Sør-Fron, Ringebu og Lillehammer. Vi tilbyr privatpersoner og bedrifter finansielle produkter, forsikring, og betalingsformidling. Våre åpningstiderMandag til fredag: kl. 09:00 til 15:30 Sommertid: … Les mer

Birkeby

Ringsaker Almenning er en betydelig næringsaktør i Hedmark, spesielt innen skogbruk  og utmarksnæring. I senere år har vellykket satsing på tomtesalg og utvikling av skiproduktet på Natrudstilen gitt  økonomiske muskler til å gjøre  en større satsing. Ringsaker Almenning regulerer derfor et over åttehundre mål stort område rundt Svarthaugen og Eftastjernet, i hjerte av Natrudstilen. I … Les mer

X