Brøyter når det trengs

En ny, frivillig brøyteording sparer unødvendig brøyting på Sjusjøen. Heretter vil det brøytes bare til de hyttene som faktisk blir besøkt når de blir besøkt. Det betyr en mer rettferdig ordning, samt økonomisk og miljømessig gevinst. Mobilen er nøkkelen i løsningen.

Den nye løsningen innebærer at hytteeiere melder fra at de skal på hytta senest 12 timer før ankomst via sin mobiltelefon. Dette gir i sin tur et varsel på brøytemannskapenes kart om hvilke hytter som skal brøytes. Ved hjelp av nettbrett og GPS vet brøytekjørere nøyaktig hva som skal brøytes når.

Den nye løsningen kommer blant annet som et resultat av nye bruksmønster på hyttene.

-Vi ser en klar endring i hyttebruken. Før var det mest helgebesøk, og da var det tilstrekkelig å brøyte til helgene. Nå er det stadig flere hytter som brukes i ukedagene, og det medfører større behov for brøyting. Dermed må vi utvikle en løsning som er rettferdig, samtidig som den er fleksibel nok til å dekke de endrede behovene, forklarer Ellen Tømte Hagen i Storåsen AS.

Løsningen er omtalt i lokaleavisa GD, og i saken vises det til at det under fjorårets første snøfall ble brøytet fram til 1200 hytter. Under årets første snøfall var dette tallet redusert til 20 hytter. Det sier seg selv at dette betyr store økonomiske og miljømessige besparelser.

Den nye brøyteløsningen er utarbeidet i samarbeid med Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Velforening, Sjusjøen Vel, Storåsen AS og Pihl AS. Dette er en frivillig ordning, men bare de som har brøyteavtale kan kjøre helt inn til hytta. Uten inngått brøyteavtale er det ikke tillatt å kjøre bil innover stikkvegene. Da må parkering langs hovedveg benyttes.

Den nye ordningen innebærer at hytteeiere betaler en fastpris på 3.800 (Sjusjøen) eller 4.300 (innenfor bommen på Storåsen) kroner som dekker brøyting 20 ganger. For brøyting ut over dette, betales en avtalt pris per gang. Ordningen gjennomføres for å spare miljøet, maskiner, utstyr og mannskap. Samtidig vil dette bli en mer rettferdig løsning både for hytteeierne og entreprenører. Både maskiner, utstyr, diesel og ansatte koster penger, og den nye løsningen vil gi en mer rettferdig fordeling av kostnadene.

– Vi ser at mange leier ut hytter, bruker hyttene mer i ukedager eller har håndverkere på hytta i ukedager. Det sier seg selv at det krever mer brøyting enn de som bruker hytta en og annen helg i tillegg til i feriene. Da er det mer rettferdig at utgiftene til brøyting fordeles etter bruk utover de 20 turene som ligger i grunnavtalen, sier Ellen Tømte Hagen.

Hun forteller videre at de fleste har stor forståelse for den nye ordningen.

– De fleste skjønner godt at vi ikke kan subsidiere brøytingen. Den snørike fjorårsvinteren tæret kraftig på selskapet, og vi er avhengige av å tjene penger for å få firmaet til å gå rundt. Vårt mål er å yte god service til hytteeiere, og for å klare det, må vi ha en sunn økonomi, forklarer hun.

Spørsmål om ordningen eller ønske om å registrere hytta for brøyting (for de som ikke allerede er meldt inn) kan sendes til Ellen Tømte Hagen på epost: ellen@storasen.no

Tekst: Anders Lindstad
Bilder: Ingvild Vestheim

X