Ansiktsløftning i sentrum

Nye, fine lokaler til butikker, ny kafe, nye leiligheter og mye bedre parkeringslogistikk. Det er resultatet av Pihls utbygging av Graaten Seter i sentrum av Sjusjøen.

Selskapet Pihl AS drives som et aksjeselskap på vegne av nesten 800 eiere. Hovedvirksomheten er tilrettelegging for fritidsbruk, bortfesting, utvikling og salg av hyttetomter, vedlikehold og service på veier, løyper og vannanlegg, drift av fjellveger, tømmerdrift på 78.000 dekar skog og ambisiøs utvikling av Sjusjøen sentrum med fritidstilbud og turistvirksomhet. Og nettopp utvikling av sentrum har vært et sentralt mål med utbyggingen av Graaten Seter.

– Det var liten tvil om at Sjusjøen sentrum trengte en oppdatering. Butikklokalene var for små, og i påsken kunne det være kø gjennom hele matbutikken. Parkeringsmulighetene var heller ikke all verden, og alt i alt var det tungvint å besøke sentrum av Sjusjøen for handel, forteller Per Fineid, bestyrer i Pihl as.

Med innløsning av festetomter, salg av tomter og andre inntekter, har Pihl bygget opp nødvendig egenkapital for å gjøre et løft for Sjusjøen sentrum. Da muligheten bød seg, slo Pihl til.

– Vi ønsket å gjenskape Graaten seter som sentrum på Sjusjøen igjen. Da vi fikk kjøpt hele anlegget av Even Graaten og fikk kjøpe en tilliggende hyttetomt, kunne vi få til framtidsrettet og god løsning for Sjusjøen og for alle besøkende her, forklarer Fineid.

Det nye bygget rommer matbutikken på 1400 kvadratmeter, sportsbutikk på 500 meter og et kafebygg på 300 kvadratmeter. I tillegg er det bygget 11 leiligheter som nå legges ut for salg. Investeringene beløper seg 90 til 100 millioner kroner, og det er lagt en del ekstra inn i å få gode og estetisk fine løsninger.

– Det er viktig å få på plass et bygg som passer inn og som har gode kvaliteter. Her har vi brukt malmfuru, tørrmurt stein, store vindusflater og spennende arkitektur. Vi ønsket oss et bygg som står i stil med Pihl-bygget, og vi ville at bygget skal speile Phils virksomhet innen skog, fjell og vann, sier Fineid.

Gode tilbakemeldinger

Det nye bygget åpnet i høst, og tilbakemeldingene har så langt vært veldig gode. Både visuelt og praktisk har dette vært en betydelig oppgradering av sentrum. Blant de hyppigste kommentarene er at matbutikken og parkeringen knyttet til denne har blitt mye, mye bedre. Dette gleder naturligvis Pihl og Per Fineid, og fornøyde gjester i sentrum betyr at det var en god investering.

Sentrumsnære leiligheter

De elleve leilighetene er langt ut for salg, og markedsføres som tiltalende og moderne leiligheter med strålende utsikt midt i sentrum av Sjusjøen. Videre hevdes det at dette blir Sjusjøens naturlige og aktive samlingspunkt og med leilighet her har du alt du trenger i umiddelbar nærhet.

I tillegg til leilighetssalg, jobber Pihl med å få på plass drivere til kafeen. Med kafeen på plass vil dette bli det naturlige møtestedet på Sjusjøen.

– Vi ønsket å investere for å gi noe tilbake, og vi er godt fornøyd med resultatet så langt. Vi gleder oss over mange gode tilbakemeldinger, og ser fram til at dette blir et effektivt, attraktivt og godt møtested for folk på Sjusjøen, avslutter Per Fineid.

Tekst:
Anders Lindstad

X