REKO-ringen Sjusjøen er en medlemsgruppe på Facebook som du kan melde deg inn i.

Se her: https://www.facebook.com/groups/759748548154058

På denne medlemsgruppen kan du bestille varer fra produsenter i området og hente forhåndsbestilte varer annenhver fredag fra 19.00-19.30 på parkeringsplassen foran Sjusjøen hytteutleie (i krysset ved innkjøringen til Natrudstilen). Første «marked» vil være 25.09.20.

Formålet med gruppen «REKO-ringen Sjusjøen» er å fungere som en kontaktplattform mellom forbrukere og lokale produsenter i området, uten mellomledd.

Facebook-gruppen vil hele tiden jobbe mot neste utlevering. Alle annonserte varer som ligger i gruppen vil være tilgjengelig ved neste utlevering. Dato og tidspunkt for neste utlevering står i hver annonse og på forsidebildet. Produsenter som har varer for salg legger ut en annonse, med neste salgsdato, (se nedenfor for hvordan dette skal gjøres) og forbrukerne bestiller ved å kommentere i kommentarfeltet i de aktuelle annonsene.

Retningslinjer for kunder/forbruker:
For å bestille varer legges det en enkel tekst under den respektive annonsen på facebook. Eks. Til utleveringen den 25.9. bestiller jeg følgende varer…  Produsenten vil bekrefte bestillingen under din kommentar. Bestillingen er bindene og varer må hentes til avtalt tidspunkt. – Gruppen tillater ikke diskusjoner eller innlegg fra forbrukere, men bare annonser fra produsenter.

Reko-ringen vil være svært restriktive fordi de fokuserer på salg. Har man spørsmål omkring varer o.l. må man ta dette opp direkte med produsenten via Messenger. Unngå spørsmål i kommentarfelt.

Retningslinjer for produsenter:
Produsentene må være medlem av Produsentsiden Reko-ringen.

JA TIL ET MANGFOLDIG LANDBRUK!

JA TIL BÆREKRAFTIG LANDBRUK!

JA TIL MER LOKAL MAT!